Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Oplt Oldřich (1919 - 2001) Zátiší na stolku, 1980
Pořadové číslo: 185 (EC-8921)
Technika a rozměr:
olej, plátno
80 x 60 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Oplt 80
Prodejní cena: 18.300 Kč
Informace o autorovi:
Studuje na Škole umění ve Zlíně (1941-44), v letech 1945-50 na pražské Akademii, kde poté působí jako asistent u profesorů Sychry, Holého a Želibského. Od r. 1959 docentem na AVU, r. 1973 byl jmenován profesorem AVU , od r. 1979 vedl speciální malířskou školu. V letech 1973-79 prorektorem. Věnoval se malbě, grafice, ilustraci, byl scénografem. Zabýval se především sportovní, od 60. let také krajinářskou tématikou a zátiším z prostředí ateliérů, maloval rovněž květinová zátiší. Řadu prací realizoval v architektuře. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, SNG Bratislava, v muzeu umění v Hradci Králové, v Západočeské galerii v Plzni aj.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace