Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Bauch Jan (1898 - 1995) Homér,
Pořadové číslo: 10 (EC-13437)
Technika a rozměr:
litografie, papír
30 x 20,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Jan Bauch
vlevo dole: 35/140
Prodejní cena: 2.480 Kč
Informace o autorovi:
Malíř a sochař. Po vyučení řezbářem v otcově dílně studoval na UMPRUM v Praze u prof. E. Dítěte a V.H. Brunnera. V letech 1921-24 navštěvoval grafickou speciálku M. Švabinského. 1923-26 členem Umělecké besedy a od r. 1926 člen SVU Mánes. V roce 1937 vystavoval v Paříži v Galerii Charpentier a získal Grand Prix. Po válce docentem na UMPRUM. Podobně jako Oskar Kokoschka maloval dramatické expresivní portréty měst, hlavně Prahy. Mezi jeho žáky patřili m.j. Oldřich Smutný, Václav Kiml, František Vízner. Ve 40. letech změnil Bauch tématiku (objevují se pod tíhou válečné doby náboženské motivy - Golgoty, Poslední večeře, Kristus na hoře Olivetské, objevují se i motivy spjaté s národní minulostí - Hradčany, Belvedér, Loreta apod.). Také ženská postava či portrét je nadále častým motivem, avšak v jiném koloritu než ve 30. letech. Barvy jsou dynamicky rozprostřené po plátně, jejich kombinace je někdy divoká, až lyricky dramatická. Postavy jsou malované většinou na tmavém pozadí. Nedílnou součástí jeho tvorby jsou plastiky. K nim měl blízko již za svého řezbářského období. V období normalizace platil za velkou morální oporu pronásledovaných umělců a jako jediný národní umělec podepsal v roce 1989 petici Několik vět. Nejprve tvořil pod vlivem civilismu, později, od konce 30. let až do pozdní tvorby přidával na expresivnosti výrazu. Podobně jako Oskar Kokoschka maloval dramatické expresivní portréty měst, hlavně Prahy.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace