Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Grus Jaroslav (1891 - 1983) Cesta do zatáčky, (1965)
Pořadové číslo: 46 (EC-13654)
Technika a rozměr:
tempera, karton
45 x 65 cm
Značeno:
vpravo dole: J Grus
na rubu autorský štítek s razítkem NG Praha
Prodejní cena: 15.000 Kč
Informace o autorovi:
Žák prof. Schwaigera, byl nadaný student, již v r. 1909 obdržel Purmannovo stipendium a za něj cestoval a maloval v Dalmácii. R. 1917 poprvé vystavoval v Mánesu, předtím již souborně v r. 1910 v Pardubicích, také na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928, téměř každý rok na členských výstavách v Mánesu. Ve svém díle se od počátku věnoval především krajině, a to i městské. Velmi zajímavá a nepříliš početná je jeho abstraktní tvorba, ke které dospěl na počátku 60. let a koncem 60. let ji opustil a vrátil se k předmětnému zobrazení především krajiny.
Grus bývá označován za tvůrce české obdoby fauvismu (Václav Nebeský jej tak nazval v r. 1938). Jeho celoživotní cítění barvy a její smyslové promítnutí do krajiny, jej řadí vedle Václava Špály, ke kterému měl velmi blízko. Po návratu z I. světové války nejprve maluje doma, v roce 1925 podnikne větší cestu do Francie. Francouzští malíři jej velmi ovlivnili, cítil souznění pohledů na barevnost. Přestože se po celou tvorbu vyhýbal kubismu a vždy mu byl bližší Cézanne než Picasso, na své cestě obdivoval právě Picassovy obrazy z 20. let z doby, kdy se Picasso přiklonil k neoklasicismu. Následují cesty do Itálie, Španělska. Ve 30. letech přidal do své tvorby umění náznaku i zkratku. Jeho barevné cítění je nadále dráždivé a vše směřuje k syntéze prvků výrazu. Od 50. let je v dílech větší provázanost barevných linií i ploch, jeho linie jsou pružné, rytmické, obrazy svou barevností vyjádří i světlo.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace