Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Holan Karel (1893 - 1953) Kvetoucí stromy,
Pořadové číslo: 62 (EC-13406)
Technika a rozměr:
olej, lepenka
30 x 45 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: K. Holan
Prodejní cena: 9.760 Kč
Informace o autorovi:
Malíř a grafik. Během studia na reálce se učil soukromě malbě nejprve u M. Boháče, poté na soukromé škole Otakara Nejedlého a Vincence Beneše, kterou provozovali ve společném atelieru na Vinohradech. R. 1913 - začal studovat architekturu na ČVUT, kde m.j. malbu učil K. Liebscher. Během I. světové války byl odveden, způsobil si však zranění a další služby byl zproštěn. V letech 1915-21 studuje na Akademii výtvarného umění u profesorů Loukoty, Pirnera, Bukovace a Krattnera. Roku 1920 je přijat do Umělecké besedy, poprvé mimoškolně vystavuje (Užhorod). R. 1924 – odchází s P. Kotíkem, M. Holým a K. Kotrbou z Umělecké besedy a zakládají Skupinu sociálního umění. Vystavují spolu v letech 1925, 1926 a 1927. Další výstavy v letech 1927-32 spolu s ostatními členy Skupiny sociálního umění. R. 1932 opouští Mánes a stává se členem SVU Myslbek, od r. 1936 člen Jednoty umělců výtvarných (1938-39 rediguje její časopis Dílo). Roku 1953 připravoval soubornou výstavu ke svým šedesátinám, které se však nedožil, takže se stala výstavou posmrtnou. Od roku 1933 (Souborná výstava Karla Holana, SVJ Myslbek, pavilon Na Příkopě Praha) do r. 1993 proběhlo celkem 10 samostatných výstav a krom toho se zúčastnil řady kolektivních a skupinových výstav. Kromě řady výstavních katalogů mu byly věnovány tři monografické publikace (Jiří Šmíd, Karel Holan, Odeon 1984; V.V. Štech – Karel Holan, Karlův most, SNKL, 1953 Praha; Praha v obrazech Karla Holana, Jednota umělců výtvarných v Praze, 1948). Jeho díla jsou ve většině státních a veřejnoprávních galeriích a mnoha soukromých sbírkách.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace