Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Fuka Vladimír (1926 - 1977) Akt, 1945
Pořadové číslo: 46 (EC-13377)
Technika a rozměr:
uhel, akvarel, papír
17 x 24 cm
Značeno:
značeno vpravo nahoře: Fuka 45

Poškozeno.
Prodejní cena: 1.830 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, kreslíř, ilustrátor, knižní výtvarník, autor plastik a objektů. Vystudoval Státní grafickou školu v Praze, pak studoval na AVU v Praze u V. Rady a O. Nejedlého. V roce 1946 se stal členem Mánesa a zároveň nově ustaveného Svazu čsl. Výtvarných umělců. V roce 1942 se sbližuje se členy Skupiny 42 - Kamilem Lhotákem a Karlem Součkem, což se projevilo i na Fukově tvorbě z tohoto období. V 50. letech se stává členem neformální skupiny umělců a intelektuálů. Tvořili ji Zdeněk Urbánek, Jiří Kolář, Jan Hanč, Emanuel Frynta, Kamil Lhoták, Karel Souček, Jan Rychlík a Josef Hiršal. Spolupracoval na EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 (s J. Trnkou) v Montrealu. V té době měl dostat vysoké státní vyznamenání, ale volil raději v roce 1967 emigraci. Od roku 1973 měl americké státní občanství. Patří k výtvarníkům, kteří v 60. letech proslavili typografii českých knih. Člen umělecké besedy (UB) a spolku SVU Mánes. Zastoupen mimo jiné ve sbírkách NG Praha a Galerii moderního umění v H. Králové.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace