Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Špála Václav (1885 - 1946) Bílá hyacinta s krajinou Otavy v pozadí, 1938
Pořadové číslo: 208 (EC-13129)
Technika a rozměr:
olej, plátno
65 x 54 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: V. Špála 38
Popis:
číslo soupisu 1100 (17A) Bílá hyacinta, na hrníčku růžový papír, v pozadí kus modré Otavy, str. 103
Nádherné nabízené dílo galerijní kvality je souhrnem Špálovy lásky k předbouřkové krajině Otavy a záliby v prostých motivech květin. Harmonii barev – oblíbené modré, která mu do obrazů vnáší potřebnou svěžest, prostorovost a dynamiku, doplnil kontrastní bílou barvou hyacinty, to vše nečekaně osvěžil u kytic téměř nepoužívanou růžovou. Tato geniální propojení působivých barev doplněné několika tahy zelené a v kombinaci s obvyklou červenou dekou na stole na verandě tvoří rozhodně jeden z nejkrásnějších obrazů Špálovy tvorby druhé poloviny třicátých let. Dílo si vybral u Špály v atelieru majitel uvedený v soupise díla a v jeho rodině bylo donedávna.
Prodejní cena: 2.196.000 Kč
Informace o autorovi:
Václav Špála studoval školu uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté na Akademii výtvarných umění. Na začátku jeho tvorby se nechal ovlivňovat především zahraničními umělci. Byl to především E. Munch, který Špálu ovlivnil. Vedle zahraničních vzorů však nalezl shodu v uměleckém názoru se svými spolužáky, zakladateli Osmy. Zejména v období 1907 až do počátku desátých let. Později se jejich projev začal rozcházet, a to zejména v barevnosti. Špála se nenechal vychýlit ze svého prožití barvy a světla, tak jako ostatní velcí malíři z jeho generace, kteří pod vlivem Francouzů tlumili zářivé barvy, jak je předtím v expresivním výrazu používali a dávali přednost šedým a hnědým. Ne tak Špála. Následující léta bychom mohli označit za hledání osobitého stylu tvorby, v kresbách tuší si osvojoval umění fauvismu, později dochází k osobitě "špálovské" formě kubismu, tu opouští ve dvacátých letech. Byl člen S.v.u. Mánes, Skupiny výtvarných umělců a Tvrdošíjných, se kterou společně vystavoval. R. 1937 byl v Pittsburghu vyznamenán na mezinárodní výstavě 1. cenou. Špála maloval nejen krajiny, ale i portréty, květiny a různá zátiší s ovocem. Stejně jako za jeho života i dnes není žádná sbírka moderního umění 20. století bez ukázky jeho autentické tvorby kompletní.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace