Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kotík Jan (1916 - 2002) Kompozice, 1981
Evidenční číslo: EC-8446
Technika a rozměr:
akryl, uhel, papír
64 x 49 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: j.Kotík XI. 81
Publikováno: Iva Mladičová-Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, číslo soupisu 2022
Reprodukováno: tamtéž, str. 429
Prodejní cena: 29.280 Kč
Informace o autorovi:
Významný malíř, průmyslový výtvarník, grafik a pedagog. Syn malíře Pravoslava Kotíka, studoval (1935-41) u prof. Bendy na UMPRUM v Praze. Poprvé své dílo představil na sklonku třicátých let u E. F. Buriana. Ve 40. letech se kromě malby věnoval kresbě a grafice, v padesátých letech kdy nemohl vystavovat, se zabýval designem – jako tvůrce i teoretik. Ale malovat nepřestal a jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně. Ač generačně starší, v 60. letech dochází k vrcholu jeho tvorby, tentokráte nefigurativní. Uznání se dočkal také v Německu, kam v sedmdesátých letech emigroval. Jako externí docent působil na západoněmeckých vysokých školách, 1991-92 učil na pražské AVU. Člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, zakladatel skupiny Systhema. Zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.