Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura

Základní informace pro zájemce o účast na internetové aukci


Provozovatel internetové aukce
GALERIE PICTURA, spol. s r.o.
sp. zn. OR MS v Praze, oddíl C, vložka 85636
Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2
IČ: 264 92 261
tel.: +420 224 233 810
mobil: +420 603 741 674
e-mail:

V internetové aukci je možné si zakoupit umělecké předměty, které si mohou zájemci prohlédnout na internetových stránkách společnosti (http://www.pictura.cz/), kde jsou označeny a popsány včetně vyvolávací ceny, nebo také na adrese provozovny v Praze 2, ul. Na Zderaze 270/6.

Internetová aukce a její průběh
  • Účastník internetové aukce přihazuje k ceně nabízeného díla částku tvořící 10% z aktuální ceny draženého uměleckému předmětu, jenž je prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
  • Je-li proveden příhoz během posledních 3. minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o 3 minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.
  • Účastník aukce, který učinil nejvyšší nabídku (dále jen „Úspěšný účastník“) je obeznámen s tím, že k částce nejvyšší nabídky si provozovatel účtuje příplatek (provizi) ve výši 22% (včetně DPH).
  • V případě souběhu limitů se úspěšným účastníkem aukce stává ten , který zadal limit dříve.

Podmínky účasti na internetové aukci
  • Účastník internetové aukce může být právnická osoba a fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům, která se zapojila do internetové aukce za účelem činit podání a s cílem zakoupit nabízený umělecký předmět. Účastník internetové aukce musí být řádně zaregistrován. Pro registraci použijte registrační formulář.

Způsob platby předmětů
  • Převodem na účet provozovatele
  • Hotově v sídle galerie

Informace o účtu provozovatele
Název banky: UniCredit Bank
Název konta:
Číslo účtu: 4228111004/2700
Variabilní symbol:
Detail platby:
IBAN CODE: CZ52 27000000 0042 2811 1004
SWIFT CODE: BACXCZPP


  • Úspěšný účastník je povinen uhradit sumu nejvyšší učiněné nabídky na účet provozovatele nejpozději do 10 dnů od uskutečnění internetové aukce předmětného uměleckého díla. Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky nejvyšší nabídky na účet provozovatele.
  • Zakoupené umělecké předměty je možné vyzvednout na kontaktní adrese galerie uvedené výše až po zaplacení, o čem provozovatel vystaví potvrzení o vydání díla, nebo lze požádat o zaslání věci do místa určení, přičemž náklady na dopravu hradí Úspěšný účastník.

Informace o právu na odstoupení od smlouvy
  • Úspěšný účastník může odstoupit od smlouvy v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Výpověď musí být učiněna písemnou formou doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace