Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Bubeníček Ota (1871 - 1962) Partie z Okoře, (kolem r. 1898)
Pořadové číslo: 13 (EC-9489)
Technika a rozměr:
olej, plátno
50 x 40 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: O Bubeníček

Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Prodejní cena: 39.040 Kč
Informace o autorovi:
Studium na pražské Akademii (1899-1904), patřil k nejmladším žákům profesora Julia Mařáka a také k průkopníkům impresionismu v našich zemích. V roce 1905 mu bylo uděleno Hlávkovo stipendium a odjel na studijní cestu do Mnichova, Paříže, Belgie a Nizozemí. V roce 1907 odjel opět na další stipendium do Paříže. Po krátce realistických a secesně stylizovaných počátcích přistoupil k malbě volnější štětcovou technikou a v koloritu rozjasnil paletu do až fauvistických poloh. Po návštěvě Německa roku 1908 se do jeho výtvarného slohu namísily i expresívnější odstíny a v další dekádě maloval nejednou výrazově značně rozrůzněné obrazy. Po vzniku republiky pak tvořil soustavně v harmonii a tvůrčí pohodě obrazy české krajiny navazující ponejvíce na slavíčkovský typ s projasněným až heroickým vyzněním krajinného rázu. Člen S.V.U. Mánes, Krasoumné jednoty. Poprvé vystavoval v roce 1900 v Rudolfinu, a poté každý rok v Mánesu, další výstavy jak samostatné, tak i kolektivní (např. v roce 1932 v Obecním domě s F. Kavánem a J. Panuškou), často také vystavuje v zahraničí např. ve Vídni, Mnichově, Amsterdamu, Kodani, Oslu, Stockholmu a jinde.