Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Beneš Vlastimil (1919 - 1981) Pole u Stochova, 1963
Pořadové číslo: 8 (EC-9431)
Technika a rozměr:
olej, sololit
33 x 58 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Beneš 63
na rubu štítek ČFVU a číslo 114 v kroužku
Prodejní cena: 158.600 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, grafik, sochař a scénograf. Tématem jeho obrazů jsou převážně krajiny a figurální motivy často s erotickým nábojem. Ve svém díle je Beneš pokračovatelem civilizmu a zejména tradic Skupiny 42. Vedle malířství se věnoval rovněž sochařství (figury, ženské hlavy a loutky). Velký počet samostatných výstav doma (23) a v zahraničí (18) např. v Berlíně, Londýně, Vídni. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, Muzeu hlavního města Prahy, v galeriích v Roudnici a Liberci a v Gekkoso Galery v Tokiu. V posledních letech je tohoto solitérního autora konečně pochopeno a ceny jeho obrazů strmě stouply. Mezi sběrateli je o jeho díla značný zájem.