Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Hůrka Otakar (1889 - 1966) Podzim,
Pořadové číslo: 64 (EC-9320)
Technika a rozměr:
olej, lepenka
50 x 64,5 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Otakar Hůrka
Prodejní cena: 30.500 Kč
Informace o autorovi:
Malíř a grafik, žák krajinářské školy A. Kalvody (1903-08). V letech 1920-23 pobýval na studijní cestě ve Francii (stipendium od T.G. Masaryka), již r. 1921 zde vystavuje v Pařížském Jarním salonu Českou krajinu, získal vekou pozornost v listech Echo de Paris, Petit Parisien, Journal. Umělecké revue Les Tablettes a La Revue Moderne přinesly řadu reprodukci jeho děl. Na Podzimním salonu téhož roku vystavoval mimo jiné dvě velká plátna z bojiště I. světové války z francouzského Terronu, kde se bojů v roce 1918 zúčastnily i Československé legie. Byl jmenován členem Salon d´automne jako šestý Čech. Po návratu do vlasti, kterou již nikdy neopustil, maloval a vystavoval své krajiny převážně z oblasti Polabí a hlavně ze svého milovaného Posázaví. Souborně vystavoval již v roce 1908 (Rohatec u Hodonína), 1912 Rataje, 1925 Chotěboř, 1937 Hořice. Jeho díla byla často reprodukována ve Zlaté Praze, díle i Veraikonu.