Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Holý Miloslav (1897 - 1974) Pohled na Mužský od Skokov k večeru, 1943
Pořadové číslo: 56 (EC-9190)
Technika a rozměr:
olej, překližka
27 x 35 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: M. Holý 43
na rubu: č. 1032
Popis:
Pravost díla konzultována s rodinou autora.
Holého obrazy jsou mezi sběrateli oblíbené, ať již krajiny, figury či zátiší. Nabízený obraz je typickým dílem Holého, překrásná krajina – malba v autorových typických svěžích barvách.
Prodejní cena: 29.280 Kč
Informace o autorovi:
Studoval u prof. Švabinského, člen S.V.U. Mánes a v letech 1925-27 Sociální skupiny s Kotíkem, Holanem a Kotrbou. Často pobýval na studijních cestách (mnohokrát Francie). Bohatá výstavní činnost ve vlasti i zahraničí (Francie, USA, Itálie), později profesorem AVU.
Ještě ve 40. letech autor čerpal ze svých francouzských vzorů, krajiny jsou otevřené, v pestřejších barvách tak, jak to Holý viděl při svých studijních pobytech na konci 20. let ve Francii. Později (od 50. let) barvy tmavnou, objevuje se převaha zelené a opět určitý příklon k neoimpresionismu.
Tvorba M. Holého má z dnešního hlediska dva vrcholy. Prvním bylo sociální umění poloviny 20. Let, kdy se s Holanem a částečně i s Kotíkem přiblížili evropskému civilismu a německé Nové věcnosti. Druhým vrcholem je tvorba konce dvacátých a třicátých let, a to především v dílech vzniklých ve Francii.
Od 40. let se převážně věnuje krajinomalbě; svým charakteristickým rukopisem a za syntézy v mládí používaných stylů, oslavuje bravurní malbou především českou krajinu.