Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Švec Otakar (1892 - 1955) Motocyklista (Sluneční paprsek), (1924)
Evidenční číslo: EC-9091
Technika a rozměr:
původní bronzový odlitek
v. 28 cm, š. 20 cm, d. 51 cm
Značeno:
značeno: O. Švec
Popis:
Z přiloženého posouzení Ak. soch. Z. Preclíka: „Jedná se nepochybně o starý dobový odlitek, litý technikou do pískové formy. Stará patina částečně očištěná pravděpodobně od měděnkových skvrn. Provedeno velmi odborně, takže byla částečně zachována původní barva. Plastika byla původně vytvořena jako sportovní cena. Později ji Švec vymodeloval ve skutečně velikosti. Při výstavě spolku „MÁNES“ o ní podle tradice řekl jeho profesor J. Štursa: „To je kopnutí do dveří moderního sochařství.“ Jedná se opravdu o jednu z nejvýznamnějších plastik 1. poloviny 20. století. Ovlivnila celou řadu dalších sochařů. Švec sám vytvořil ještě několik plastik, ve kterých hrál velkou roli stroj. Kupříkladu automobil. V jeho stopách šel B. Stefan či Jos. Jiříkovský …. Přesto je Švecův motocyklista nejpůsobivější a nejvýznamnější prací českého sochařství a zaujal i významné místo v sochařství světovém. “
Prodejní cena: 573.400 Kč
Informace o autorovi:
Sochař, příslušník meziválečné avantgardy. Studium na UMPRUM v Praze (1908-11) u prof. Drahoňovského a Kastnera a na pražské AVU u prof. Myslbeka a Štursy. Od r. 1912 pracoval ve Štursově ateliéru jako pomocník, od r. 1919 se stal u Štursy asistentem a po jeho smrti vedl speciálku až do r. 1927. V roce 1920 působil v sochařském ateliéru Émile-Antoine Bourdella v Paříži. Vystavoval na reprezentačních výstavách v Benátkách, Paříži a Filadelfii. V letech 1919 – 1932 člen SVU Mánes. Jeho nejznámějšími díly jsou kromě Slunečního paprsku: dvojportrét Voskovce a Wericha, pískovcová socha Karla IV. v Karlových Varech a Stalinův pomník v Praze na Letné. Kvůli politickému tlaku spáchala nejprve Švecova manželka sebevraždu, Otakar Švec rok poté, několik dní před odhalením pomníku Josefa Stalina.