Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Bauernfreud Jakub (1904 - 1976) Figurální surrealistická kompozice, (30. léta)
Evidenční číslo: EC-8721
Technika a rozměr:
pastel, hedvábný papír adjustovaný na lepence
50 x 65 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: J Bauernfreud
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. A. Paříka.
Popis:
Nabízené dílo je unikátním obrazem vzniklým v Praze z období po pobytu v Paříži (v této době obdivoval Picassa), ovlivněné i pražským surrealistickým prostředím. Po roce 1933 vzniklo právě několik metafyzických, smyslných zátiší. Ještě jako student zažil v Praze výstavu světového významu Poezie 32 v pražském Mánesu, po které vznikaly v jeho tvorbě kubizující obrazy oscilující mezi realismem a surrealismem, i když většinou umírněně ve srovnání s jeho souputníkem a přítelem Nemesem. Dílo podobné surrealistické figurální kompozice se na českém trhu ještě nevyskytlo a je proto nesmírně hodnotné, i přes mírně uvolnění podkladové lepenky a drobná poškození pastelu, přiznávající stáří díla.
Prodejní cena: 109.800 Kč
Informace o autorovi:
Slovenský malíř židovského původu. Nejprve studoval u G. Mallého v Bratislavě, poté na Akademii v.u. v Praze, od třetího ročníku v ateliéru W. Novaka. Od začátku studií byl úspěšný a získal několik cen Akademie. Během pobytu na Akademii se seznámil s Endre Nemesem, který se stal jeho blízkým přítelem, společně i vystavovali (např. r. 1936 ve Feiglově galerii v Praze, 1936 ve Východoslovenském muzeu v Košicích, dále vystavoval i v Londýně, Göteborgu, v roce 1963 mu NG Praha uspořádala (Spolu s Nemesem) soubornou výstavu). Roku 1933 pobývali v Paříži, zde na něj zapůsobila díla M. Chagalla, A. Massona a A. Modigilianiho. V polovině 30. let se Bauernfreud živil jako portrétista (především zakladatelů Židovského muzea v Praze). Na počátku války uprchl do Londýna, kde se usadil natrvalo a změnil si jméno na Jacob Bornfriend. Věnoval se malbě, kresbě, grafice, vytvářel koláže i nástěnné malby. Jeho tématem byly zátiší i figurální tvorba, kde se často objevovaly groteskní postavy a loutky. Většina předválečných děl, které zanechal před svých odchodem do Londýna se nezachovala, byla zničena a ztracena. Díla z této doby v současné době dosahují na světových aukcích vysokých cen.