Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Březina Václav (1862 - 1906) U potoka, (kolem r. 1915)
Evidenční číslo: EC-8719
Technika a rozměr:
olej, plátno
85 x 64 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: V.Březina
Popis:
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Mgr. M. Zachaře:..."Akademický malíř VÁCLAV B Ř E Z I N A ( 1862 – 1906) patří k nejčasnějším absolventům Mařákovy krajinářské speciálky na pražské Akademii. Jeho obrazy z 80. a raných 90. let se bezpečně drží Mařákova novoromantického názorového pojetí lesa coby chrámu přírody, krásy a harmonie vůbec. Teprve na sklonku století Březina sílí ve vlastním výtvarném projevu, jeho rukopis je volnější, kolorit pestřejší a celková sazba se dostává do tehdy oblíbené polohy verismu a krotkého impresionismu. Po náchodském působení v letech 1898 až 1902 přichází závěrečná tvorba z Mladoboleslavska a Jindřichohradecka. V ní zaznamenáváme mírný rozkyv kvality, ovšem v míře daleko menší než u jiných Mařákovců.
Posuzovaný obraz je vcelku typickou prací zdařilého provedení ukazujícího ještě někam k intimitě krajin pozdního biedermeieru a zvláště samozřejmě k pracím prof. Mařáka z konce 80. let. Je vystavěn na základě mistrného zvládnutí kresebné techniky, pečlivě a věrohodně promalován. Tématickým obohacením je vtipná pointa se stafáží i minipříběhem, kdy pocestný hledá vhodnou cestu k překročení vodoteče. Typický je i kolorit s důrazem na spektrum zelení, vyvažovaných teplou škálou okrů i hnědí. Nejvíce se tak blíží několika obrazům z doby po roce 1898, viz katalog Březinovy výstavy v Mladé Boleslavi roku 2007.
Podle motivu, způsobu vedení štětce, typu podložky i signatury, která je dle mého soudu autorská, třebaže pozdější, potvrzuji pravost obrazu Václava Březiny."
Prodejní cena: 183.000 Kč
Informace o autorovi:
Oblíbený žák prof. Mařáka (spolupracoval s ním na výzdobě Zemského muzea v Praze), krajinář, rád maloval lesní partie. Vedl vlastní malířskou školu v Mladé Boleslavi. V roce 1903 vystavoval v Jindřichově Hradci, kde mu také byla uspořádána posmrtná (1906) výstava. Řada jeho obrazů byla vystavena na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty v Praze (1908), též na výstavě prací žáků Julia Mařáka (1934 v Hradci Králové). V r. 1906 předčasně náhle zemřel. Také proto se jeho obrazy na trhu vyskytují velmi zřídka.