Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Lhote Andre (1885 - 1962) Odalisky (S mandolínou), (1952-53)
Evidenční číslo: EC-8517
Technika a rozměr:
olej, plátno
71 x 90 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: A. Lhote.
na rubu transportní štítek Guayaquil Ecuador – Vallé Lima 1964 a celní kolky Republica Peru.
Dílo pochází ze sbírky Don Pedro Imáse.
Přiložena restaurátorská zpráva.
Popis:
Uvedené dílo pochází z období roku 1952-53 a vzniklo za pedagogického a organizátorského působení A. Lhoteho v Brazílii.. Obraz se vyznačuje zjednodušením kontur a postav, v poválečném období, kdy již Lhote upustil od postimpresionistického propracování detailu a sobě vlastní kubismus „ořezal na minimum“.
Obraz od autora získal jeho brazilský žák, významný jihoamerický modernista, ekvádorský malíř Luis Lizares. Od něj jej v roce 1964 odkoupil sběratel a mecenáš umění , zakladatel velké peruánské modernistické sbírky Don Pedro Imás. Obraz byl odkoupen od dědiců sbírky.
Na zadní straně transportní štítek Guayaquil Ecuador – Vallé Lima 1964, celní kolky Republica Peru.
Na vyžádání k nahlédnutí exportní povolení (vývozní povolení) Ministerstva kultury Peruánské republiky.
Prodejní cena: 1.159.000 Kč
Informace o autorovi:
André Lhote, jeden z nejslavějších světových kubistických malířů, kritik umění a učitel. Ceny tohoto autora dosáhly na aukcích až 1.700.000,- EUR. Umělec úspěšně kombinoval úhlovou estetiku kubismu s jasnou paletou postimpresionismu v zobrazování krajiny, aktů a zátiší. V roce 1908 absolvoval školu (École nationale supérieure des beaux-arts) a definitivně přesídlil do Paříže, 1910 první výstava v Galerii E. Druet v Paříži. V roce 1911 již maluje pod vlivem kubismu a přidává se k Selection D´or. Pod vlivem kubismu a Cézannovy tvorby se Lhotův styl vyznačuje geometrickým zobrazováním postav a předmětů s ostrými obrysy. Jako učitel, teoretik a kritik měl velký vliv na mladší uměleckou generaci. Jeho obrazy jsou součástí sbírek všech významných světových galerií.
V roce 1925 zakládá v Paříži vlastní malířskou školu (Academy André Lhote, na Montparnassu, 18, rue d´Odessa. Touto školou prošlo za padesát let asi 1200 umělců, mimo jiné taková jména jako: Tamara de Lempicka, Hans Hartung, Aurelie Nemours, Georg Pauli ….). Význačný úspěch jeho učitelské tvorby byl završen v poválečném období, kdy byl jmenován zvláštním kulturním vyslancem organizace UNESCO a s podporou francouzské vlády v letech 1950-51 osobně vedl tuto školu v Alexandii v Egyptě. V roce 1952 obdobně otevřel a vedl Academii v brazilském Rio de Janeiro.