Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Honty Tibor (1907 - 1968) Thanatos (bibliofilie), (2008)
Evidenční číslo: EC-8398
Technika a rozměr:
Bibliofilie obsahuje 67 fotografií a 13 kreseb Tibora Hontyho, vytištěných metodou inkoustového pigmentového tisku.

Knihu vydala a sestavila Mária Kudasová vlastním nákladem v počtu 13 vlastnoručně číslovaných a signovaných exemplářů, tento výtisk má číslo 10.
Prodejní cena: 70.760 Kč
Informace o autorovi:
Tibor Honty maturoval na klasickém gymnáziu v Bratislavě v roce 1927. V letech 1930–1933 studoval keramiku na Škole uměleckých řemesel. Svou keramiku pak vystavoval v Praze a v Paříži. Přestěhoval se natrvalo do Prahy, kde deset let pracoval v tiskárně jako chemigraf a retušér. Začal fotografovat v roce 1935. Věnoval se reportážní a sociální fotografii a fotografování uměleckých plastik. Po válce vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes, kde se v roce 1948 podílel na vzniku fotografické sekce.
V 60.letech fotografoval dokumentární fotografie uměleckých děl pro muzea a pro Národní galerii v Praze i v Bratislavě, které byly publikovány v knihách o výtvarném umění, například monografie Majster levočského oltára.