Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Puchmertl Jaroslav (1916 - 1991) Surrealistická kompozice, (1941-45)
Pořadové číslo: 230 (EC-7608)
Technika a rozměr:
mosaz
v 68 cm
Značeno:
značeno dole: PUCHMERTL
Popis:
Současný majitel získal dílo před lety z rodiny autora.
Prodejní cena: 427.000 Kč
Informace o autorovi:
Významný surrealistický sochař a výtvarník (fotograf a autor surrealistických koláží), literát , organizátor kulturního života a velký znalec umění. Již v roce 1937 se seznámil s Václavem Zykmundem a v roce 1938 zorganizoval významnou výstavu o republikánském Španělsku (na výstavě se podíleli především přední surrealističtí malíři,) na které též poprvé vystavoval také své sochy a objekty. Od začátku 40. let udržoval pravidelné kontakty s Josefem Istlerem, Zdeňkem Lorencem, Václavem Tikalem a dalšími osobnostmi, které se sdružily ve Skupině Ra, jejímž členem se též stal. Sochy a objekty tvořil především z kovů nebo ze dřeva. Práci se dřevem velmi miloval a nebylo mu zatěžko ostatním členům Skupiny Ra vytvářet dřevěné precizně soustružené sokly pro jejich objekty na výstavy. Jeho pozoruhodná díla byla vystavena na výstavě „Skupina RA v GHMP Praha, Oblastní galerii výtvarného umění v Roudnici n.L., v Galerii Hradce Králové, v Oblastní galerii výt. umění v Gottwaldově a v Novém Městě na Moravě. V Praze proběhla výstava v Domu U kamenného zvonu 1988. Jaroslav Puchmertl tam vystavil 14 soch, objektů a koláží. Jako redaktor Nakladatelství mladých zprostředkoval vydání prací svých přátel (Lorenc: Vodnář v blížencích, Kudnera: Laviny, a Kubínovu Zemi snivců v Kunderově překladu). Autorsky se podílel na přípravě a vydání sborníku A zatím co válka (1946), ve kterém byl zastoupen reprodukcemi soch Hermafroditů. Jeho díla se na trhu nevyskytují často.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace