Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Ruben František Lev (1842 - 1920) Rybáři v laguně, 1891
Pořadové číslo: 232 (EC-3678)
Technika a rozměr:
olej, plátno
50 x 70,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: F. Ruben 1891
na rubu štítek s číslem 1379
Popis:
Vystaveno: Jubilejní výstava 1891
Nabízený obraz je zmíněn v Tomanově slovníku výtvarných umělců.
Z vyjádření PhDr. Mgr. M. Zachaře: "Téma mořské veduty patří k nejstarším ve výtvarném umění. Zatímco v baroku a romantismu malíři milovali vzedmuté vlny a dramatické výjevy, přišel biedermeyer a historismus spíše s reportážními až promenádními pohledy na moře v intravilánu měst a obcí. V obraze Františka Lva Rubena z roku 1891 zaujme na první pohled úchvatná světelná atmosféra, kdy vlhký mořský vzduch prosycen plným denním světlem doslova leptá povrch věcí a určuje charakter krajiny. Smírná vyklidněná laguna skýtá obživu a občerstvuje své obyvatele. Ruben výtečně vystihl povahu mořského pobřeží i rázovitost jeho lidu."
Prodejní cena: 305.000 Kč
Informace o autorovi:
Narozen v Praze, studoval na Akademii ve Vídni u svého otce, též významného malíře 19. století Kristiana Rubena. Po studiu žil a tvořil v Benátkách, později ve Vídni a v Mnichově. V Praze vystavoval s Krasoumnou jednotou.