Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Šíma Ladislav (1885 - 1956) Stavení v horách,
Evidenční číslo: EC-9723
Technika a rozměr:
olej, plátno
74,5 x 85 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: L.Šíma
Prodejní cena: 48.800 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, zaměřením krajinář a figuralista, příslušník generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Studium na Akademii v.u. v Praze (1904-08) u prof. Roubalíka, Bukovce a Thieleho. Člen SVU Mánes, v r. 1911 se neúnorové valné hromadě spolku připojil ke svým generačním druhům, odešel z Mánesa a stal se členem Skupiny výtvarných umělců. Publikoval v uměleckém Měsíčníku (1911-12), vystavoval na I. a II. Výstavě Skupiny v Obecním domě v Praze (1912). Na podzim téhož roku spolu s Hofmanem, Brunnerem, Špálou, bratry Čapky a Chocholem se Skupiny odešel a vrátil se opět do Mánesa, od 1912 obesílal spolkové výstavy. Po I. světové válce odešel s malířem O. Koníčkem do Itálie, kde maloval pro památník odboje místa bojů čs. Legií na italské frontě. Na počátku 20. let odešel z Prahy, působil jako středoškolský profesor kreslení nejevě v Jilemnici, poté v Benešově. V roce 1943 se z Benešova přestěhoval do Lázní Bělohradu, po osvobození se do Benešova vrátil a setrval zde do konce života. Samostatné výstavy v roce 1934, 1936, 1942 a posmrtně 1959 a 1961. Jeho díla jsou zastoupena např. v NG Praha, OG Liberec, GHMP, ČMVU, OGV Jihlava a v řadě soukromých sbírkách.