Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Anderle Jiří (1936 - ) Voják a tři dámy, 1980
Evidenční číslo: EC-9716
Technika a rozměr:
suchá jehla, lept, mezzotinta, koláž
96 x 64 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Anderle 32/35
Prodejní cena: 21.960 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, grafik, ilustrátor. Studium na AVU u prof. Pelce a Silovského. V letech 69-73 působil jako asistent Z. Sklenáře a J. Trnky na VŠUP. Člen SČUG Hollar. Často vystavuje v zahraničí (kolem 200 výstav), kde získává několik desítek cen. Jeho díla jsou zastoupena v NG Praha, Centre Georges Pompidou Paříž, Metropolitan Museum of Modern Art New York …