Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Šimák Lev (1896 - 1989) Žně u Mělníka, 1941
Evidenční číslo: EC-9610
Technika a rozměr:
olej, plátno
54 x 73 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Lev 41
na rubu nápis: Lev Šimák (435)
Popis:
Velmi pěkná ukázka spojení Šimákovy figuralistické a krajinářské tvorby.
Prodejní cena: 15.860 Kč
Informace o autorovi:
V letech 1919–1927 studoval na pražské AVU u prof. Pirnera, Obrovského, Thieleho a grafiku u prof. Brömse. Zabýval se především krajinomalbou, figurální tvorbou, zobrazoval sociální motivy a každodenní život na venkově. Od roku 1927 byl členem Umělecké besedy a od roku 1945 SČUG Hollar. Hodně cestoval po Evropě a z každé cesty přivážel mnoho obrazů s motivy především přímořských krajin, lodí apod.