Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Křížek Jan (1919 - 1985) Bez názvu, 1958
Evidenční číslo: EC-9554
Technika a rozměr:
akvarel, tuš, papír
13 x 8 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: K 58
na rubu: Krizek 1958
na rubu přiložen autentický originál dopisu Jana Křížka Václavu Boštíkovi v průhledné kapse
Popis:
publikováno a reprodukováno: Půtová Barbora: Okouzlení Afrikou, Brno, Antropos 2020
Prodejní cena: 42.700 Kč
Informace o autorovi:
Studium nejprve na ČVUT (zde navázal celoživotní přátelství s Václavem Boštíkem), po roce přestoupil na AVU (k prof. Kafkovi). V roce 1947 odjel s manželkou do Francie a po událostech v únoru 1948 v Československu se rozhodli zůstat ve Francii natrvalo. Téhož roku mu byla v Paříži uspořádána první samostatná výstava. Ve Francii se stýkal s významnými tamními umělci a kritiky např. s Michelem Tapiém, Charlesne Estiennem, André Bretonem, Jeanem Dubuffetem, Pablem Picassem a René Duvillierem. Svá díla zásadně nepojmenovával. Plastická díla vytvářel ze dřeva, z kamene i pálené hlíny. Z grafických technik tvořil nejčastěji linoryty, technikou jeho kreseb byly kvaše, akvarely, tuš, tužka. Tvořil do roku 1966, poté se odstěhoval na venkov a věnoval se stavění domu a venkovským činnostem.