Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Bauernfreud Jakub (1904 - 1976) Lov úhoře, (30. léta)
Evidenční číslo: EC-9553
Technika a rozměr:
tuš, akvarel, papír
28,5 x 34,5 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: J. Bauerfreund
Prodejní cena: 48.800 Kč
Informace o autorovi:
Slovenský malíř židovského původu. Nejprve studoval u G. Mallého v Bratislavě, poté na Akademii v.u. v Praze, od třetího ročníku v ateliéru W. Novaka. Od začátku studií byl úspěšný a získal několik cen Akademie. Během pobytu na Akademii se seznámil s Endre Nemesem, který se stal jeho blízkým přítelem, společně i vystavovali (např. r. 1936 ve Feiglově galerii v Praze, 1936 ve Východoslovenském muzeu v Košicích, dále vystavoval i v Londýně, Göteborgu, v roce 1963 mu NG Praha uspořádala (Spolu s Nemesem) soubornou výstavu). Roku 1933 pobývali v Paříži, zde na něj zapůsobila díla M. Chagalla, A. Massona a A. Modigilianiho. V polovině 30. let se Bauernfreud živil jako portrétista (především zakladatelů Židovského muzea v Praze). Na počátku války uprchl do Londýna, kde se usadil natrvalo a změnil si jméno na Jacob Bornfriend. Věnoval se malbě, kresbě, grafice, vytvářel koláže i nástěnné malby. Jeho tématem byly zátiší i figurální tvorba, kde se často objevovaly groteskní postavy a loutky. Většina předválečných děl, které zanechal před svých odchodem do Londýna se nezachovala, byla zničena a ztracena. Díla z této doby v současné době dosahují na světových aukcích vysokých cen.