Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kremlička Rudolf (1886 - 1932) Ves Hamry, 1919
Evidenční číslo: EC-9251
Technika a rozměr:
olej, plátno
68 x 76 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: R Kremlička 1919

Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Mgr. M. Zachaře.
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. K. Srpa.
Popis:
Z přiloženého odborného znaleckého posudku PhDr. K. Srpa: "... V roce 1919 namaloval Rudolf Kremlička soubor obrazů z východního Slovenska, jejichž vnější motivací bylo zachytit významná místa legionářských bojišť pro Památník odboje, avšak autor k danému tématu přistoupil po svém, vytvořil autonomní obrazy, odrážející jeho hluboký zájem o krajinu, který byl umocněný čím dále více důslednějších vstřebáváním podnětů francouzské moderní malby. Přesně senzitivně rozvržená krajina má svůj významový a zrakový střed v geometrizující stavbě místního kostela, pojatého v základní Kremličkově šedobílé tonalitě, zasazeného do okolní, mírně zvlněné krajiny, z jejíchž zelení vystupují střechy nedalekých domů, zatímco vzdálené kopce jsou ještě ponořeny do mlžného oparu. Základním rysem tohoto obrazu je Kremličkova jemnost, jeho mimořádná kultivovanost v přístupu k znázornění prchavých smyslových jevů. Za povšimnutí stojí do vyobrazení zprava zasahující nenápadné pruhy dopadajících slunečních paprsků, které vyjevují nejen vertikální stožáry nejspíše elektrického vedení, ale i jedinou, osamělou postavu, stojící v záhybu cesty, jež vlastně udává měřítko celému vyobrazení. Kremlička dokázal vyvažovat vztahy mezi volnou přírodou a venkovskými stavbami, dokázal postihnout jedinečný okamžik, jímž se přenesl od námětu k vlastní malbě, jejíž vyjádření jej silně přitahovalo, aniž by jakkoli setřelo atmosféru místa. Lze předpokládat, že znázorněnou vesnicí jsou Košické Hamré. Obrazy z Kremličkova pobytu na Slovensku jsou velmi ceněné, většina jich je již ve státních galeriích. Představují skvělou ukázku Kremličkova vstupu na pole moderní malby, jenž se projevil i v jeho členství v radikální skupině Tvrdošíjných, založené v roce 1918."
Prodejní cena: 1.207.800 Kč
Informace o autorovi:
Jeden z největších českých malířů 20. století. Byl především vynikajícím portrétistou, ale i krajinářem, patřil již ve své době k nejvíce oceňovaným českým umělcům. Studoval na Akadmii v.u. v Praze u prof. Schwaigera. Brzy obdržel Hlávkovo stipendium a cestoval do Holandska a do Paříže, kde byl ovlivněn francouzskými impresionisty. Pod tímto vlivem jeho obrazy vynikaly zejména zvláštním půvabem světla a barvy. Byl jedním z hlavních členů Tvrdošíjných, již v roce 1918 se zúčastnil jejich první výstavy.