Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Bauch Jan (1898 - 1995) Milenci,
Evidenční číslo: EC-9222
Technika a rozměr:
lept, papír
33,5 x 24 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Jan Bauch
vlevo dole: 18/200
slepotiskové razítko: Lyra Pragensis
Prodejní cena: 3.660 Kč
Informace o autorovi:
Malíř a sochař. Po vyučení řezbářem v otcově dílně studoval na UMPRUM v Praze u prof. E. Dítěte a V.H. Brunnera. V letech 1921-24 navštěvoval grafickou speciálku M. Švabinského. 1923-26 členem Umělecké besedy a od r. 1926 člen SVU Mánes. V roce 1937 vystavoval v Paříži v Galerii Charpentier a získal Grand Prix. Po válce docentem na UMPRUM. Ve 40. letech změnil Bauch tématiku (objevují se pod tíhou válečné doby náboženské motivy - Golgoty, Poslední večeře, Kristus na hoře Olivetské, objevují se i motivy spjaté s národní minulostí - Hradčany, Belvedér, Loreta apod.). Také ženská postava či portrét je nadále častým motivem, avšak v jiném koloritu než ve 30. letech. Barvy jsou dynamicky rozprostřené po plátně, jejich kombinace je někdy divoká, až lyricky dramatická. Postavy jsou malované většinou na tmavém pozadí. Nedílnou součástí jeho tvorby jsou plastiky. K nim měl blízko již za svého řezbářského období. Nejprve tvořil pod vlivem civilismu, později, od konce 30. let až do pozdní tvorby přidával na expresivnosti výrazu