Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Piskač Bedřich (1898 - 1929) Zátiší se džbánem, (1922-24)
Evidenční číslo: EC-9116
Technika a rozměr:
olej, plátno
50,5 x 65,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: B.Piskač
Popis:
Přiložen restaurátorský průzkum a posudek.
Přiložen umělecko-historický posudek.
Vzácné dílo, tvorba Piskače byla již za jeho života současníky vysoce hodnocena, ale vzhledem k faktu, že za krátký život nestihl namalovat mnoho obrazů, nebývá často součástí soukromých sbírek. V jeho tvorbě nenajdeme nekvalitní obraz.
O jeho sugestivních zátiších, zčásti malovaných pod vlivem B. Kubišty píše v monografii „Bedřich Piskač“ L. Brožková (NČVU řada Nové Prameny, Praha 1961) : …„Zátiší jsou zdárným vyvrcholením období Piskačovy primitivisující věcnosti. Jsou vůbec z vrcholů jeho tvorby a svou vyhraněnou osobitostí se přiřazují k základním projevům malby 20. let. Už rozměry obrazů převyšují náhle prudce dosavadní průměr. Malíř, který ještě před dvěma lety nebyl s to zvládnout uspokojivě malou obrazovou plochu, rozmáchl se tu k veliké komposici. Dovede ji dát přirozenost a nenucenost, která podobně jako v zátiších z roku 1923 je z hlavních kouzel obrazu, přitom je však promyšlena k dokonalému účinu. Stejně tak barevnost zůstává tlumena do hnědavých, šedých a žlutavých tónů, převážně okrů a sien s kontrasty běloby a černi. Ostřejší a nápadnější barevný tón mají pouze jednotlivé předměty …. Téměř vězeňskou přísnost zátiší podtrhuje ještě veliký kamenný džbán. Stůl má obrácenou perspektivu a předměty jsou viděny z částečného nadhledu. Jinak se jejich tvary přizpůsobují celkové zjednodušující tendenci, která je nijak zásadně nedeformuje. Jediným krášlícím prvkem je na zátiší bíla draperie. Kontrastuje s barevnou a tvarovou strohostí celku a dodává nu tím ještě více drsné poutavosti. … Zátiší jsou obdivuhodně vyzrálá i po technické stránce. Nenajdeme tu téměř nezvládnutých míst. Barvou je docilováno velikých účinků v modelaci tvarů i charakteristice hmot.“
Prodejní cena: 305.000 Kč
Informace o autorovi:
Předčasně zemřelý příslušník meziválečně avantgardy, významný člen Mánesa, měl velký vliv na tvorbu svých současníků. Studoval u prof. Nechleby, Loukoty a Španiela na Akademii v.u. v Praze. Vlivu svých učitelů uniká častými pobyty v zahraničí, kde se seznámil s tvorbou H. Matise a dalších francouzských malířů, kteří jej ovlivnili. Byl členem „Nové skupiny“ se kterou vystavoval 1922 v Domě umělců, od r. 1923 vystavoval ve spolku Mánes. Na posmrtné výstavě v Mánesu (1929-30) bylo vystaveno přes 200 jeho prací. Jeho díla se na trhu objevují řídce. Nejčastěji se zabýval krajinami a zátišími. Mistrně vystihl i ženskou postavu, většinou v krajině.