Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Hartmann Jan Jakub (1658 - 1736) Křest Krista,
Evidenční číslo: EC-9064
Technika a rozměr:
olej, dřevěná deska
45 x 66 cm
Značeno:
V minulosti odborně restaurováno.

Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Hany Seifertové.
Popis:
Provenience:
Švédská šlechtická rodina Tamm (Friherrliga ätter Tamm), v držení přinejmenším od I. pol. 19 stol. London, Phillips, 10. prosinec 1956, položka 47, neurochirurg Aron Petter Lindström (1907–2000), první manžel herečky Ingrid Bergmanové (1915–1982)
Prodejní cena: 976.000 Kč
Informace o autorovi:
Hartmann Jan Jakub (též Johhanes Jakob Hartmann) náleží mezi malíře, kteří se v období druhé poloviny 17. stol. specializovali na malbu krajiny. Vycházel z nizozemských krajinářských vzorů zejména konce 16. stol., stal se tak prvním českým krajinářem. V jeho námětech se často zobrazují alegorie (Alegorie vody – NG Praha, Alegorie vzduchu apod.), častým alegorickým námětem jsou biblické motivy (Křest Krista, Překročení Jordánu, Uzdravení malomocných, Krajina s Kristem povolávajícím apoštoly..). Obrazy v souladu s dobovou tradicí maloval převážně na dřevěné desce, nebo měděném plechu. V letech 1694–1696 je doložen jeho pobyt v Obořišti u Dobříše, kde byl zaměstnán v pavlínském klášteře. Dále pracoval ve Sv. Poli v Praze, kde získal měšťanská práva, poté opět pobýval v Kutné Hoře. Ve své malířské dílně vyučil řemeslu i své dva syny. Jeho obrazy byly od počátku vysoce ceněny, a proto se nacházely především ve šlechtických a klášterních obrazárnách.