Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Mrázek Jiří (1920 - 2008) Křehkost (Hlava), 1967
Evidenční číslo: EC-9032
Technika a rozměr:
kombinovaná technika, papír
51 x 32,5 cm
Značeno:
na rubu autorsky: Křehkost 1967
Popis:
Dílo bylo získáno ze sbírky významného historika umění.
Prodejní cena: 24.400 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, grafik a textilní výtvarník. Nejprve se ucházel o studia na pražské AVU, j ale nebyl přijat. V době německé okupace studoval na Keramické škole, na Ukrajinské akademii v Praze a na Státní grafické škole. Roku 1943 byl přijat na UMPRUM, škola ale byla tohoto roku uzavřena a studia započal až v roce 1945 u prof. J. Kaplického (zde byly jeho spolužáci Adriena Šimotová a Jiří John). Během války se seznámil se svou pozdější ženou Daisy Troníčkovou později Mrázkovou. Ve volné malířské tvorbě byl zejména již na konci 40. let a počátku 50. let i přes tehdejší politické ovlivňování umění abstraktním malířem. Touto abstraktní tvorbou (40. a 50. léta) byl příkladem ostatním malířům své generace, a i přes některé potíže, kterým byl vystaven, rozvíjel kontinuálně své abstrakce. Podílel se na přípravě výstavy Expo 58 v Bruselu, kde získal za své textilní návrhy Velkou cenu a Zlatou medaili. V jeho tvorbě převládaly především geometrické tvary, soustředil se na barvu, linii a tvar. Často vystavoval (prvně v r. 1959 - Alšova síň UB), jeho dílo je zastoupeno v soukromých i státních sbírkách v ČR, USA, Argentině, Velké Británii …