Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Uiberlay Jaroslav (1921 - 1991) Podzimní slunce, 1967
Evidenční číslo: EC-8889
Technika a rozměr:
tempera, karton
50 x 39 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Jar. Uiberlay 67
Prodejní cena: 14.640 Kč
Informace o autorovi:
Malíř a grafik. Studoval kreslení u prof. O.Blažíčka na ČVUT a později na AVU u prof. V.Rady a M.Holého. Po absolvování studia vstoupil do spolku Mánes a do Umělecké besedy. Samostatně vystavoval již od roku 1940.
Hlavním tématem jeho tvorby byla krajina, ale namaloval také řadu zátiší a portrétů. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Oblastní galerii v Liberci a dalších.