Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Král Jaroslav (1883 - 1942) Bruslaři, 1938
Evidenční číslo: EC-8839
Technika a rozměr:
tuš, karton
s.p. 28 x 36,5 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Král 1938
Prodejní cena: 9.760 Kč
Informace o autorovi:
Studium na UMPRUM v Praze (1901-04) u prof. Hofbauera, Lišky, Preislera a Maška. V letech 1904-08 na pražské AVU v atelieru V. Hynaise. Po dokončení studií absolvoval několik studijních cest do Mnichova, Vídně a Drážďan. Významný příslušník předválečné avantgardy, člen S.V.U. Mánes, člen Skupiny výtvarných umělců v Brně. V r. 1924 a 34 podnikl studijní cesty do Francie. Po období expresivním a kubistickém, zhruba od r. 1935 jeho tvorba, zejména figurální, vykazuje až klasicistní rysy, avšak v expresivním vyjádření barev. Jeho ženské postavy - jeho ideály krásy, každodenně potkávané, a přesto idealizované, jsou zde zobrazeny při běžných činnostech.