Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Lamr Aleš (1943 - ) Stély v šedém, 1982
Evidenční číslo: EC-8780
Technika a rozměr:
olej, plátno
146 x 111 cm
Značeno:
značeno dole uprostřed: A. Lamr 82
na rubu: Stély v Šedém, A.L. 82
Popis:
Sběratelsky vzácné rané dílo většího rozměru, do naší aukce bylo získáno z kvalitní sbírky.
Prodejní cena: 146.400 Kč
Informace o autorovi:
Studoval u prof. J.A. Šálka na SUPŠ v Brně. Jeho typická „lamrovská“ estetika se začala formovat na sklonku 60. let. Krátce pracoval jako asistent filmové režie na Barrandově, od roku 1968 pak působí jako výtvarný umělec. Vedle malby a grafiky se intenzivně věnuje sochařství a keramice. Realizoval také řadu významných prací v architektuře. Uspořádal téměř stovku autorských výstav, řadu z nich v zahraničí. Člen SČUG Hollar. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách českých i zahraničních institucí.