Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Beneš Vincent (1883 - 1979) U Kestřan, 1952
Evidenční číslo: EC-8665
Technika a rozměr:
olej, plátno
46 x 61 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: V. Beneš
na rubu: V.Beneš 1/7 52 St.Kestřany
štítek a razítko ČFVU
Příložen certifikát ČFVU
Prodejní cena: 54.900 Kč
Informace o autorovi:
Vincent Beneš patřil ve svém mládí k nejaktivnějším členům generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Po expresivním období - vliv kolegů z Osmy, jakož i studijních cest do Drážďan a Berlína nastalo krátké období příklonu ke kubismu, který opouští ve 20. letech. Ve 30. letech převažuje v jeho díle vliv francouzských neoimpresionistů, který však syntetizoval do vlastního osobitého malířského rukopisu. Benešova tvorba 30. let byla ovlivněna jeho cestou 1931 do Paříže, kde spoluvybíral díla pro výstavu (Mladé umění Francie) Mánesa k otevření nové budovy. Tam znovu viděl díla Bonnardova (8 jich spolu s A. Justitzem vybrali pro výstavu). V.V. Štech v monografii V. Beneš (Nakladatelství Českých výtvarných umělců 1967) píše o příklonu k Bonnardovi jako jedné a vůbec poslední možnosti jak zachránit dědictví impresionismu, dát mu nový význam … ( „ … vedle vypjatě imaginativnosti surrealismu k sílícím nefigurativním tendencím“.)