Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Prymusová-Stachová Herta (1913 - 1995) Zátiší na stolku, (60. léta)
Evidenční číslo: EC-8184
Technika a rozměr:
tempera, karton
s.p. 43 x 63 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Prymusová-Stachová
na rubu štítek ČFVU
Prodejní cena: 15.860 Kč
Informace o autorovi:
Absolvovala na Vysoké škole umělecko průmyslové u prof. Kysely a v letech 1945-47 studovala v Paříži na Akademii výtvarného umění. Již od počátku 40.let se zúčastnila Zlínských výstav mladých výtvarníků. Zde po boku např. V. Hejny, O. Janečka, F. Jiroudka, K. Lhotáka, J. Lieslera a dalších každoročně vystavovala. Zaujala i recenzenta Lidových novin. Díky stipendiu v Paříži se seznámila s moderním světovým malířstvím. Věnovala se především figurální tvorbě – zde je vyzdvihována její schopnost psychologického pohledu na portrétované osoby. Vedle portrétu vynikala i v zátiších a krajinomalbách. V počátcích silně expresivně, barevná škála je velmi výrazná. Její díla z 40.let snesou srovnání s českým i evropským vrcholným uměním. Později barvenou škálu rozšiřuje, barvy jsou pestřejší a světlejší, někdejší expresionistická robustnost se vytrácí a obrazy působí jemněji a poetičtěji. V létě 2016 (červen-září) byla její díla vystavena v Paříži na výstavě „Čeští umělci ve Francii za Československo – pocta neexistující zemi“ společně s díly F. Kupky, J. Šímy, G. Karse, B. Reynka, Toyen, J. Štýrského, J. Zrzavého, A. Hoffmeistra, A. Muchy, J. Koláře… .