Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Filla Emil (1882 - 1953) Krajina s viaduktem (Hlubočepy),
Evidenční číslo: EC-12982
Technika a rozměr:
olej, dřevěná deska
32 x 41 cm
Značeno:
Dílo pochází ze sbírky MUDr. Oldřicha Hlaváče, který pod pseudonymem Alarich, publikoval anekdoty a historky z medicínského prostředí. Aktivně se účastnil na spolkovém životě Umělecké besedy.

Dílo je zmíněno v Tomanově slovníku v souvislosti s výstavou Neznámý E.Filla z roku 1937.

Vystaveno: 1937 Neznámý E.Filla, Mánes, Praha
Prodejní cena: 488.000 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, grafik a sochař. Nejvýznamnější osobnost generace "Zakladatelů" (moderního výtvarného umění v Čechách), vůdčí osobnost Osmy, Skupiny výtvarných umělců, později spolku Mánes. Po kratší fázi obdivu E. Muncha a expresionismu nalezl osudově zalíbení v kubismu, ve kterém spoluvytvářel všechny jeho fáze. Velký vliv na Fillův umělecký rozvoj měly také jeho cesty po Evropě (především po Itálii, Francii a Německu), v letech 1907 až 1914 pobýval ve Francii, kde měl možnost setkat se i s takovými osobnostmi výtvarného života, jako byli Picasso, Braque, Gris, Chagall a Apollinaire. V průběhu první světové války žil Filla v Holandsku. V roce 1917 se pak seznámil s van Doesburgem a Mondrianem, se kterými spolupracoval při vydání prvního čísla jejich časopisu De Stijl. V letech 1919 až 1920 se Filla zapojil také do politického života, když pomáhal ustavit a poté vedl československé velvyslanectví v Haagu. Z pocitu ohrožení První republiky v druhé polovině 30. let pramení řada obrazů a plastik s tématikou „bojů a zápasů“. Po propuknutí druhé světové války byl Filla za svoje protinacistické smýšlení zatčen a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, kde byl až do konce války. Po svém návratu byl Filla jmenován profesorem na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové.
Jeho tvorba po roce 1948 je věnována převážně krajině Českého středohoří – okolí zámku v Peruci, kde žil.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace