Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Uprka Joža (1861 - 1940) Chůva, (kolem r. 1900)
Evidenční číslo: EC-12657
Technika a rozměr:
olej, plátno na lepence
72 x 57,5 xm
Značeno:
značeno vpravo dole: JU
na rubu štítek Maxmilián Duchek
Popis:
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Prodejní cena: 231.800 Kč
Informace o autorovi:
Studoval od r. 1881 na pražské Akademii, od roku 1884 na mnichovské Akademii. Během studií založil spolu s dalšími akademiky spolek "Škréta", jeho hlavní náplní bylo pořádat výstavy, přednášky a sbližovat se se slovanskými studenty, později byl Joža Uprka předsedou spolku. V roce 1888 se nejdříve vrátil do Prahy a v roce 1888 přesídlil zpátky do rodného kraje, který ho inspiroval náměty a kde také vznikla stěžejní část jeho díla. Témata čerpal z každodenního života prostého lidu, práce, obyčejů a slavností, zachycoval podobu lidových krojů. Za svého života měl několika souborných výstav v Praze, Brně a Hodoníně. Na Výstavě Slovácka 1937 byly v rámci národopisné výstavy vystavovány jeho obrazy. Spoluzaložil Klub přátel umění v Brně a patřil k zakladatelům a stal se vůdčí osobností Sdružení výtvarných umělců moravských (S. V. U. M.). Roku 1925 byl zvolen předsedou Sdružení slovenských umělců v Bratislavě. Nedávno byl vystaven velký počet jeho obrazů na výstavě Světlo v obrazech: český impresionismus, Jízdárna Pražského hradu 2017-18.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace