Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kotík Jan (1916 - 2002) Váza, (60.léta)
Evidenční číslo: EC-12581
Technika a rozměr:
vícenásobně přejímané sklo s růžově-smaragdovou dutinou
v. 23,5 cm
Prodejní cena: 20.740 Kč
Informace o autorovi:
Významný malíř, průmyslový výtvarník, grafik a pedagog. Syn malíře Pravoslava Kotíka, studoval (1935-41) u prof. Bendy na UMPRUM v Praze. Poprvé své dílo představil na sklonku třicátých let u E. F. Buriana. Ve 40. letech se kromě malby věnoval kresbě a grafice, v padesátých letech, kdy nemohl vystavovat, se zabýval designem – jako tvůrce i teoretik. Ale malovat nepřestal a jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně. Ač generačně starší, v 60. letech dochází k vrcholu jeho tvorby, tentokráte nefigurativní. Uznání se dočkal také v Německu, kam v sedmdesátých letech emigroval. Jako externí docent působil na západoněmeckých vysokých školách, 1991-92 učil na pražské AVU. Člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, zakladatel skupiny Systhema. Zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace