Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Wachsman Alois (1898 - 1942) Ukřižování, (30.-40. léta)
Evidenční číslo: EC-12555
Technika a rozměr:
olej, lepenka
s.p. 29 x 17 cm
Značeno:
na rubu číslo v kroužku 126 a výstavní štítek
Vystaveno: 1999, Výstava Aloise Wachsmana, Galerie Longa, č.k. 3
Popis:
Dílo se objevilo na trhu v roce 1999, po návratu Wachsmanovy dcery z emigrace. Rodina uvolnila do prodeje umělcova díla, která do té doby nebyla většinou známá. Ukřižování je jedním z nich.
Prodejní cena: 30.500 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, architekt a scénograf. Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (1917-1922), od r. 1925 do r. 1928 studoval na pražské AVU pod vedením architekta Josefa Gočára, u něhož se stal projektantem v jeho atelieru. Spoluzakládající člen skupiny Devětsil (společně s Vladislavem Vančurou, Adolfem Hoffmeistrem, Karlem Teigem, bratry Vaňkovými, Jiřím Wolkerem, Jaroslavem Seifertem a Františkem Muzikou a dalšími), se kterou se zúčastnil v roce 1922 a 1923 Jarní výstavy. Člen spolku Mánes, se kterým taktéž vystavuje. První samostatná výstava r. 1931 v Aventinské mansardě, další léta často vystavuje jak samostatně, tak i kolektivně. Navrhl nástěnné obrazy pro kapli sv. Jana Křtitele v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Plně patří do meziválečné avantgardy. V malbě v počátcích tvorby ovlivněn kubismem, později tvořil ve smyslu dobového civilismu a poetismu. Na počátku třicátých let jej nejprve ovlivnil lyrický kubismus (podle Picassa), poté se zařadil mezi surrealisty.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace