Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Orlik Emil (1870 - 1932) Babička,
Evidenční číslo: EC-11723
Technika a rozměr:
litografie, papír
23,5 x 7 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Orlik

Gertrud Eysoldt jako Mumie (známá německá herečka ve hře August Strindberg: Gespenstersonate, 1916)
Prodejní cena: 2.070 Kč
Informace o autorovi:
Významný český i německý malíř (figuralista a krajinář) a grafik. V 19. letech studoval v Mnichově soukromě (3 semestry, přátelství s Fr. von Defraggerem). 1891 přijat na mnichovskou Akademii; 1895 - první ocenění (stříbrná plaketa na Akademii); 1895 - členství ve spolku Německých výtvarných umělců v Čechách, vystavuje na 1. výstavě spolku. Navrhl k ní plakát. Zúčastnil se 56., 57. a 58. výstavy Krasoumné jednoty a sblížil se s významnými umělci: B. Pankokem, A. Menzlem, Maxem Klingerem, H. Matissem, F. Metznerem,C. Pissarem, Jos. Hoffmannem, Gustavem Klintem, F. Hodlerem, G. Hauptmanem, Maxem Slevogtem (se kterým jej vázalo celoživotní přátelství) a mnoha dalšími i veřejně známými osobnostmi např. T. G. Masarykem, Albertem Einsteinem atd.. Orlik byl natolik zdatný a vyhledávaný portrétista, že většinu vyjmenovaných osobností, a ještě mnoho dalších portrétoval. Olejovým portrétům většinou předcházely nebo doprovázely grafické, někdy i naopak – např. slavný portrét Alberta Einsteina z r. 1917 (v majetku Židovského muzea Praha ) byl následován leptem v r. 1923. Portrétů slavných osobností vědy, umění a politiky bylo ve tvorbě E. Orlika tolik, že v r. 2004 uspořádalo Židovské muzeum Praha výstavu E. Orlik – Podobizny přátel a současníků.V roce 1900-02 podnikl první cestu do Asie, Číny a Japonska, která jej dlouhodobě inspirovala, a kde ovládl techniku japonských dřevořezů. V roce 1905 z Prahy přesidluje trvale do Berlína, 1908 členem Berlínské Secese. Obesílal výstavy v Čechách. Působí (od r. 1904) jako profesor Školy grafiky při Umělecko-průmyslovém muzeu, která byla později spojena s Akademií (Berlín). Skutečnost, že mu v roce 1928 byla nabídnuta profesura na pražské Akademii (kterou mj. ze zdravotních důvodů odmítl) nám dokazuje, že jeho malířská dráha byla v Československu s uznáním sledována.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace