Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kars Jiří (Georg) (1880 - 1945) Sedící akt v přírodě, (1925)
Evidenční číslo: EC-10544
Technika a rozměr:
olej, plátno
56,5 x 46,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Kars
na rubu: Kars
Popis:
Z přiloženého odborného znaleckého posudku PhDr. A. Paříka:
"Karsův obraz Sedící ženský akt patří do série jeho aktů a figurálních kompozic, příznačných pro neoklasicistické období 20. letech. Kars tehdy vytvořil desítky menších i větších obrazů, v nichž hledal svůj ideální typ ženské postavy, jejíž klidná krása by odpovídala touze po harmonickém světě a věcné monumentalitě nového klasicismu. Jana Orliková o jeho tvorbě tohoto období napsala: „Zejména v rozmezí let 1925–1927 vznikly Karsovy nejlepší obrazy.“ Náleží k nim v českých sbírkách také Sedící akt z GU v Karlových Varech a Sedící ženský akt se dvěma tulipány z MG v Brně, zčásti však i známá Žena s papouškem (1926) z NG v Praze.
V případě nabízeného Karsova obrazu Sedící ženský akt máme výjimečnou možnost se poprvé seznámit s obrazem, který byl vzorem těchto známých obrazů z českých sbírek a který můžeme také díky jim spolehlivě datovat do roku 1925. Na rozdíl od obrazů z Karlových Varů a Brna se jedná o první variantu této kompozice, která nese jasné znaky Karsovy práce na původním zpracování tématu. Především se to týká samotného aktu ženy, malovaného podle skutečnosti, což je patrné zejména ve zcela konkrétní podobizně patrně španělské ženy, která zachycuje osobně charakterizovaný typ. Týká se to ale i celé kompozice sedící postavy, s pravou nohou přehozenou přes levou, kterou si přidržuje rukou, zatímco druhá volně splývá a drží růžovou osušku. Daleko volněji je k propracované sedící postavě doplněno přírodní prostředí, s dvojitým kmenem stromu vpravo a šedorůžovou hladinou jezera v pozadí. Odlišné zpracování je dobře patrné v textuře malby, Karsův podpis vpravo dole je poněkud zakryt dalšími tmavými tahy štětce.
Ze zmíněných navazujících obrazů je volnější variantou poněkud větší Sedící akt (1926) z GU v Karlových Varech (Siblík 53, Orliková 124). Akt sedící mladé ženy je pouze poněkud více natočen doprava a celkově malířsky volněji zpracován. Změnil se pouze tvar kmene stromu vpravo a spíše zelená hladina jezera, nikoli však typ postavy (která má pouze nohy vedle sebe). Obraz je malován daleko volněji, protože vzor kompozice byl již podrobně zpracován. Ještě daleko úžeji na Sedící ženský akt navazuje Sedící ženský akt se dvěma tulipány (1927) z Moravské galerie v Brně (Siblík 56, Orliková 127), který je sice větší, ale z našeho obrazu vychází v mnoha detailech: týká se to zejména kompozice sedícího aktu i španělského typu ženy s lehce idealizovanou původní podobiznou, včetně účesu a náušnice. Samotný akt je poněkud robustnější, ale jinak ve všech ohledech sleduje svůj vzor, včetně přehozené nohy a pohybu rukou, pouze v pravé drží místo osušky dva tulipány. Poněkud více je změněno krajinné pozadí na břehu jezera, vpravo s mohutným a zakřiveným kmenem stromu a vodní hladinou v pozadí – změny v některých detailech navazují na zmíněný Sedící akt z GU v Karlových Varech (1926). Celkově však obě kompozice vycházejí velmi věrně z nabízeného obrazu, který monumentalizují v duchu dobového klasicismu. Díky tomu můžeme obraz Sedícího ženského aktu velmi přesvědčivě datovat do roku 1925. Kars si zřejmě svého obrazu velmi vážil, neboť se stal nejen základem uvedených známých obrazů z poloviny 20. let, ale i inspirací jeho pozdějších orientalizujících aktů z 30. let jako Odalistka (1929 Paříž) nebo Ráno (1933 GHMP). ".
Prodejní cena: 683.200 Kč
Informace o autorovi:
Narodil se v Kralupech n.Vlt.. Studoval na Akademii v Mnichově. Od časného mládí přátelí s malíři Kandinským, Pascinem, Kleem. Střídavě žije ve Španělsku, Francii, Německu a v Čechách. Přátelí se s G. Apollinairem, kolem kterého se tvoří kruh významných umělců. Jeho malířský vývoj má dvě základní etapy. Nejprve maluje pod vlivem expresionismu a kubismu (1906-21) a po r. 1921 maluje většinou ovlivněn neoklasicismem. Patří mezi nejvýznamnější malíře takzvané „Pařížské školy“. Velmi úspěšně s jejími členy vystavoval v Paříži, Francii, a nakonec v Čechách. Zde toto uskupení (tvořené jak slavnými francouzskými malíři, tak i cizinci žijícími v Paříži) úspěšně několikrát vystavovalo. Získal mnoho ocenění na výstavách ve Francii a titul Rytíře Čestné legie.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace