Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Hudeček František (1909 - 1990) Zástup, 1946
Evidenční číslo: EC-10298
Technika a rozměr:
olej, karton
29 x 20,5 cm
Značeno:
na rubu autorsky: 1946
Popis:
Dílo bylo do aukce získáno ze sbírky významného historika umění, který jej získal přímo od autora. Jedná se o obraz ze série abstrahujících "Chodců, Hlav a Zástupů", které Hudeček tvořil hlavně mezi lety 1946 a 1947, tedy během členství ve Skupině 42.
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Jiřího Machalického.
Prodejní cena: 85.400 Kč
Informace o autorovi:
Významný malíř, grafik a ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších představitelů Skupiny 42 i celé generace, nastupující koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let. V letech 1928-31 studoval na UMPRUM u prof. Kysely. Byl rovněž přijat na AVU, ale zde nestudoval, jelikož neměl finanční prostředky na zápisné. V roce 1932 vystavoval prvně v Rubešově galerii a v Obecním domě, od r. 1936 se účastnil Zlínských salonů. Od r. 1941 členem Umělecké besedy, jejíchž výstav se pravidelně účastnil, od r. 1942 člen skupiny 42, s níž rovněž vystavoval (např. v r. 1945 v Pošově galerii 40 kreseb a grafických listů). Od r. 1945 člen SČUG Hollar. První samostatnou výstavu měl v roce 1944 v Alšově síni Umělecké besedy, od r. 1946 vystavoval i v zahraničí. V 60. letech členem skupiny Radar. Ve svém díle vytvořil v mnoha obrazových variacích a různými technikami postavu Nočního chodce, jeho častým námětem bylo velkoměsto. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách.