Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Havelka Roman (1877 - 1950) Lesní cesta, (1915)
Evidenční číslo: EC-10096
Technika a rozměr:
olej, lepenka
40,5 x 45,5 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: Rom. Havelka
Popis:
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Prodejní cena: 19.520 Kč
Informace o autorovi:
Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Suchardy a Jeneweina, poté na Akademii v.u. rovněž v Praze u prof. Mařáka, Slavíčka a Ottenfelda. Další studia v zahraničí – Drážďanech a Mnichově, stipendijní cesty po Itálii, Bosně a Hercegovině. Již v roce 1900 vystavil tři obrazy na Jarní výstavě Mánesa, sklízel mimořádné úspěchy a v roce 1901 získal Hlávkovo stipendium. Časté zahraniční cesty (Dalmácie, Polsko, Rumunsko, Tyrolsko …), poté ve svém ateliéru v Mnichově zpracovával náměty z těchto cest. Později se usadil v Bítově nad Dyjí, kam dojížděl občas již od r. 1895, kde vzniklo velké množství jeho obrazů. Jeho díla nejčastěji zobrazují námět vod a lesů, jsou zde patrné měnící se barvy stromů, trav a porostů, hry světel a stínů. Byl členem Jednoty umělců výtvarných a Sdružení výtvarných umělců moravských (od roku 1923 předsedou), se kterými se každoročně zúčastňoval výstav. Např. na 46. jarní členské výstavě Jednoty umělců výtvarných v Praze r. 1927 vystavoval soubor 93 obrazů z Podyjí a z okolí Splitu v Dalmácii. Vystavoval i v zahraničí - ve Vídni, Londýně, Berlíně a jinde.