Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Rada Vlastimil (1895 - 1962) Na pastvě, 1938
Evidenční číslo: EC-10029
Technika a rozměr:
olej, plátno
80 x 110 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Vlast. Rada 38
na rubu pozůstalostní razítko
Prodejní cena: 54.900 Kč
Informace o autorovi:
Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel a pedagog. Malířské vzdělání získal nejprve v soukromé malířské škole Václava Jansy v letech 1908-1912, další studia na pražské Akademii v.u. (1912-19), kde jeho profesory byli Švabinský, Preisler a Štursa. V roce 1913 podnikl studijní cestu do Francie, kde se seznámil s dílem Paula Cézanna. Proslavil se zejména jako krajinář – figuralista, jeho tvorba vychází z bravurní akvarelové kresby. Věnoval se rovněž karikatuře a ilustraci (např. knih Jana Nerudy, K.J. Erbena, A. Jirásky, E. Basse, Ch. Dickense, A.P. Čechova, N.V. Gogola …). Ilustrátorsky spolupracoval s různými časopisy. Jako spisovatel byl spoluautorem humoristických povídek, publikoval články o umění. Během okupace propůjčil své jméno knize Karla Poláčka Hostinec U kamenného stolu, kterou Poláček pro svůj židovský původ nemohl publikovat. Po válce se stal profesorem na pražské AVU a působil zde až do své smrti. V letech 1918–1920 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, 1913 – 1920 člen Umělecké Besedy a člen SČUG Hollar. Vystavoval často doma i v zahraničí (Berlín, Vídeň , Varšava, Benátky, Paříž, Brusel a v USA v Carnegiho Institutu (1936 a 1938)). Dílo Vlastimila Rady je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Slovenské národní galerie Bratislava, Galerie Roudnice, Oblastní galerie Liberec, Slezského zemského muzea Opava, Krajské galerie Zlín, Galerie výtvarného umění Ostrava, a jinde.