Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Kafka Čestmír (1922 - 1988) Bílá pevnina, 1963-64
Pořadové číslo: 84
Technika a rozměr:
olej, asambláž, plátno
119 x 80,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Č.Kafka 63-4
na rubu nápis: Bílá pevnina
Popis:
Dílo bylo do aukce získáno ze sbírky významného historika umění, který si obraz vybral v ateliéru umělce v 60. letech.
Díky cestám v 60. letech mohl Kafka konfrontovat svoji tvorbu i ve světových souvislostech a dostává se ke strukturální abstrakci. Později se v Kafkově tvorbě objevují tzv. Bílé obrazy krajin, architektur a geometrických útvarů. Výtvarný rukopis je směřován k záměrné redukci výrazových prostředků.
K zaznamenání procesů přeměny krajiny si Kafka vystačí s minimální barevností (kontrast bílé a černé), malba je prorývána úspornými liniemi a úsečkami, v některých místech jsou do plochy obrazu vkládány fragmenty novinových útržků. Černá torza zmizelých struktur (mlýnek, větev stromu, okna, dozický zámek...) se ocitají v bílém tichu rozlehlého prázdného prostoru. Působí osiřele a tajemně, místy téměř magicky. Snoubí se v nich meditativnost rozlehlých bílých a černých plání s neklidem, který přináší procesy přeměny prostředí a možné odcizení.
Bílé obrazy mohou nést stopy života v krajině, kterou lidé z nějakého důvodu opustili. Je to záznam odžitých skutečností, které vnímáme skrze předměty, které zůstaly zapomenuty a pohozeny v opuštěném prostoru.
Vyvolávací cena: 350.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 350.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Studium na VŠUP (1945-49) u prof. E. Filly. Od r. 1954 člen skupiny Trasa, se kterou vystavoval od r. 59 na všech výstavách. Jeho tvorba ve 40. letech byla ovlivněna surrealismem, od 60. let se zabýval strukturální malbou s přírodními náměty, postupně začal tvořit koláže, ve kterých spojoval různorodé materiály. V roce 1964 realizoval s O. Zoubkem a architektem Filsakem výzdobu velvyslanectví hl. města Brasília. První samostatnou výstavu měl až v roce 1963, výstava k 50. narozeninám v roce 1972 v Jihlavě již byla na normalizace zakázána. Retrospektivní výstavy (1994) v Jízdárně Pražského hradu se již nedožil.