Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Čapek Josef (1887 - 1945) Děti u chalupy, 1934-5
Pořadové číslo: 35
Technika a rozměr:
rozmývaný francouzský pastel, ruční papír na kartonu
s.p.: 23,5 x 38 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Josef Čapek 1934-5
na rubu výstavní štítek: Ústřední svaz Čs výtvarných umělců, "majitel: Dr. Scheinpfflug"
Publikováno: Jan Skácel, Josef Čapek, Kam odešly laně, Albatros 1985
Popis:
Z přiloženého odborného znaleckého posudku PhDr. P. Pečínkové, CS.:„…Předložená práce patří do souboru Čapkových pastelů nazvaného „Na dětský motiv“, který byl poprvé vystaven roku 1935 ve Feiglově galerii v Praze a v následujícím roce reprezentoval české umění na Biennale v Benátkách. Některé listy se pak vystavovaly také na členských výstavách Umělecké besedy a později na výstavách pořádaných Svazem výtvarných umělců.
Předložená práce byla reprodukovaná jako obrazový doprovod v básnické sbírce Jana Skácela Kam odešly laně (Albatros, Praha 1985).
Předložená práce má doloženou provenienci, pochází z majetku rodiny Scheinpflugovy.
V osmdesátých letech dvacátého století inspirovala Skácelovu báseň Zámek ze sbírky Kam odešly laně (Albatros, Praha 1985) a byla v této publikaci reprodukovaná.
Předložená práce je součástí známého cyklu pastelů nazvaného „Na dětský motiv“, který Čapek rozvíjel od konce dvacátých let do poloviny třicátých let. Jednotlivé listy většinou datoval v rozmezí několika roků, tomu odpovídá i signatura předložené práce.
Pro své dětské motivy si tehdy Čapek vynalezl dokonce vlastní techniku „máčeného pastelu“, která mu umožnila malovat stejně spontánně, jako když děti kreslí na zeď křídou.
Touto technikou je provedena i předložená práce.
S bezpečně doloženými pastely z cyklu „Na dětský motiv“ se předložená práce jednoznačně shoduje nejen motivicky, ale i použitou technikou, kresebným rukopisem a způsobem
signatury.
Na základě uvedených zjištění mohu odpovědně potvrdit, že předložený pastel je originální práce Josefa Čapka.".
Vyvolávací cena: 600.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 600.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Malíř, ilustrátor, výtvarník, scénograf, novinář, dramaturg a žurnalista . Jedna z nejvýznamnějších osobností českého kulturního života 20. století. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole malbu a grafiku. Po ukončení studií odjel do Paříže (1910-11), kde navštěvoval Academii Colarossi. Po svém návratu do Čech se zapojil do uměleckého života, byl jeden ze spoluzakladatelů Skupiny výtvarných umělců a v roce 1918 se stal spolu se Zrzavým, Špálou, Kremličkou, Hofmanem a Marvánkem zakládajícím členem skupiny Tvrdošíjní. Z důvodu oční vady nebyl odveden do I. světové války. V letech 1917-1921 byl redaktorem národních listů, poté redaktorem a výtvarným kritikem Lidových novin. Od roku 1929 byl členem |umělecké besedy. Koncem 20. let inspirován dětským světem dcery Aleny napsal a ilustroval knížku Povídání o pejskovi a kočičce a další dětské knihy a v jeho malířské tvorbě převládají motivy s dětskou tématikou. V roce 1939 byl zatčen gestapem a uvězněn nejprve v koncentračním táboře v Dachau, později v Buchevwaldu, kde společně s Emilem Fillou byl přidělen do malířské a písmomalířské dílny, kde se podíleli na malování rodokmenů příslušníků SS. Postupně byl převezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu a v únoru 1945 Bergen-Belsenu, kde krátce před osvobozením zemřel na tyfus.
Jeho díla se vyskytují na trhu vzácně a vždy vzbudí patřičnou pozornost.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace