Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Radimský Václav (1867 - 1946) Řečiště Seiny, (1905)
Pořadové číslo: 257
Technika a rozměr:
olej, karton
72 x 83,5cm
Značeno:
značeno vpravo dole: V. Radimský
Popis:
Přiloženy odborné znalecké posudky PhDr. N. Blažíčkovou Horové a PhDr. Mgr. M. Zachaře: "...Posuzovaný obraz náleží k markantním dokladům vyzrálé tvorby velkého českého krajináře VÁCLAVA R A D I M S K É H O (1867-1946) . Patřil k průkopníkům impresionismu v našich zemích a tento efektní styl si osvojil přímo u hlavního zdroje, tedy v malířské kolonii Otce zakladatele Claude Moneta v Giverny. Námět říčky v krajině a zrcadlení na řece zaznamenáme u Radimského v dílech francouzských od sklonku devadesátých let. Patří k nim ty nejvýznamnější obrazy jako Podzimní slunce z roku 1898 (Blažíčková Horová č. 62) nebo Normandský statek u Seiny z let 1898-1899 (tamtéž č. 72, 73). Nejblíže zde posuzovanému obrazu je položka č. 197 a 202.
U předmětného poutavě až horečnatě malovaného obrazu shledáváme Radimského styl malování vskutku ve velkém stylu, s bravurně sumárně vykrouženými tahy zpodobňujícími vegetaci, vodu a nebe. Je to obraz mimořádné energie, projasnění a nálady odlehlého místa. Jedná se o světelně extenzivní den, pro impresionistu náročnější, ale o to vábivější úkol. Radimský se ho zhostil výtečně. V autorově odkazu jej cením dosti vysoko, neboť tu nejde jen o technickou exhibici, nýbrž o opravdové umění vyprávět krajinu. Dataci obrazu určuji kolem roku 1905 s odkazem na výše citované položky. Obraz malovaný sua spontes zjevně z vlastní potřeby a nikoli na zakázku je dochován v dobrém technickém stavu. Malba i signatura jsou intaktní, restaurátorsky ověřeno. Potvrzuji pravost raného francouzského obrazu Václava Radimského.".

Překrásný krajinný portrét z poříčí Seiny, přesvědčivý impresionistický vzhled do krajiny. Radimský zde mistrně rozehrává své oblíbené tvary z počátku století na svá oblíbená přírodní témata – vodní plochy a vrby. Barevnost u díla je rafinovaně podtržena jemným použitím modré barvy v prvním plánu obrazu. Radimský toto téma použil ve výškovém obrazu menšího rozměru, který byl pouze výsekem z nabízeného obrazu (akce Galerie Kodl, 2017, prodáno za 800.000,-- Kč).
Vyvolávací cena: 850.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 850.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Jeden z předních českých krajinářů přelomu 19. a 20. století. Studoval v soukromé krajinářské škole Eduarda von Lichtenfels ve Vídni, krátce v Mnichově u Eduarda Schleicha. V roce 1888 se vydal do Francie, v roce 1891 se usadil v Barbizonu, kde měl možnost přímo poznat francouzskou impresionistickou malbu, zejména obrazy Clauda Moneta a Camilla Pissarra, kteří se stali jeho vzorem. V letech 1890-1918, kdy žil u Giverny nedaleko Vernonu, se mu stálou inspirací stala řeka Seina a příroda v okolí Giverny. Tehdy se přátelil s Paulem Cézannem. Po první světové válce se vrátil domů do Čech, kde se stejným zájmem a se stejnou intenzitou, s jakou se ve Francii věnoval řece Seině a krajině kolem Giverny, soustředil na obrazování řeky Labe a krajiny v Polabí.
Tento web používá pouze Nutné cookies, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky.
Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Další informace