Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Beneš Vincent (1883 - 1979) Z Únětic, 1937
Pořadové číslo: 3
Technika a rozměr:
olej, plátno
46,5 x 73,5 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: V.Beneš
na rubu autorsky: V.Beneš Z Únětic 1937
Popis:
Velmi zdařilé předválečné dílo významného českého autora z generace "zakladatelů" moderního umění. Rozměrnější plátno dokazuje sounáležitost Benešovy tvorby s moderními francouzskými trendy. Přestože se jedná o ryze českou krajinu, z obrazu jsou patrny vlivy Bonnarda. Tento předválečný obraz může být ozdobou jakékoliv sbírky moderního umění.
Vyvolávací cena: 45.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 45.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Vincent Beneš patřil ve svém mládí k nejaktivnějším členům generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Řadí se k tzv." Zakladatelské generaci" (moderního českého umění). Po expresivním období - vliv kolegů z Osmy, jakož i studijních cest do Drážďan a Berlína nastalo krátké období příklonu ke kubismu, který opouští ve 20. letech. Ve 30. letech převažuje v jeho díle vliv francouzských neoimpresionistů, který však syntetizoval do vlastního osobitého malířského rukopisu. Benešova tvorba 30. let byla ovlivněna jeho cestou 1931 do Paříže, kde spoluvybíral díla pro výstavu (Mladé umění Francie) Mánesa k otevření nové budovy. Tam znovu viděl díla Bonnardova (8 jich spolu s A. Justitzem vybrali pro výstavu). V.V. Štech v monografii V. Beneš (Nakladatelství Českých výtvarných umělců 1967) píše o příklonu k Bonnardovi jako jedné a vůbec poslední možnosti jak zachránit dědictví impresionismu, dát mu nový význam … ( „ … vedle vypjatě imaginativnosti surrealismu k sílícím nefigurativním tendencím“.)