Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Blažíček Oldřich (1887 - 1953) Vesnička v zimě, 1925
Pořadové číslo: 12
Technika a rozměr:
olej, karton
50 x 68,5 cm
Značeno:
značeno vlevo dole: O.Blažíček 1925
Popis:
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. N. Blažíčkové-Horové a PhDr. Mgr. M. Zachaře: "...Posuzovaný obraz spadá do vyzrálého období počátku republiky a souzní s typem zimní krajiny, jak si ji Blažíček osvojil již v mládí a v okolí svého rodiště Nového Města na Moravě. Baladičnost vysočinské krajiny je tu umocněna stafáží ukazující na skromnost i jadrnost venkovského života spjatého nepřetržitě s přírodním živlem, počasím a koloběhem všedních i svátečních dnů. Není to malba popisná, je srozumitelná a přece v jistém slova smyslu idealizující ve formě malířské zkratky i barevné redukce. Předmětný obraz většího formátu zdatně dokládá umělcův styl ve vrcholném období jeho tvorby.
Vyvolávací cena: 220.000 Kč
Neplatná výše Vašeho limitu. min. částka 220.000 Kč
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení formou podání limitu pro výše uvedené dílo.
Zadejte Vaše telefonní číslo
Na tomto čísle Vás budou naši operátoři během aukce kontaktovat.
Potvrzuji svůj zájem účastnit se dražby v zastoupení pomocí telefonického spojení pro výše uvedené dílo. V případě, že se nepodaří navázat telefonické spojení se zmocnitelem (dražba po telefonu), souhlasí zmocnitel s tím, že bude dílo pro něho vydraženo za vyvolávací cenu pokud nebude jiný zájemce.
Informace o autorovi:
Autor studoval u prof. Dítěte a Maška na UMPRUM a na AVU u prof. Schwaigra, vykonal studijní cesty po Dalmácii a severní Itálii. Maluje především chrámové interiéry, krajiny a zátiší. Jeho krajiny vznikají především v jeho rodném Novoměstsku a v moravském Valašsku. Opět cestuje do Dalmácie a Itálie, odtud vnikají jeho obrazy s tamními motivy. Dále podniká cesty po Francii, Holandsku, Belgii a Bulharsku. V letech 1927 - 48 působí jako profesor malby na pražské ČVUT. Vystavoval od r. 1910, již na Podzimní výstavě 1912 s J.U.V. v Obecním domě vystavil soubor 39 obrazů, v r. 1913 na Štramberku (spolu s Lolkem, Obrovským , Štursou) soubor 49 obrazů. Obesílal výstavy doma a v zahraničí, nejvýznačnějších ocenění dosáhly jeho obrazy na výstavě v Paříži (1921) a na mezinárodních výstavách Carnegiho institutu ve Spojených státech. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve význačných sbírkách umění.