Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Pokorný Karel (1891 - 1962) Návrh na památník, (1920)
Evidenční číslo: EC-8173
Technika a rozměr:
pálená hlína
v. 48 š. 39 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Pokorný

Jedná se o vítězný návrh v soutěži na válečný památník v r. 1920, který byl státem zakoupen s autorskými právy, pouze s povolením 4 odlitků pro autora - tento je jedním z nich. Finální podoba v pískovci a nadživotní velikosti je umístěna v Chrámu sv. Víta.
Prodejní cena: 24.400 Kč
Informace o autorovi:
Sochař a pedagog. Žák J. Drahoňovského na pražské UMPRUM a J.V. Myslbeka na AVU tamtéž. Po ukončení studií zůstal u Myslbeka v ateliéru ještě pět let jako asistent. Vystavuje již od r. 1918 doma i v zahraničí. Člen SVU Mánes, s nímž pravidelně vystavoval. Působil jako pedagog na ČVUT (1936-39), kde učil modelování, od r. 1945 profesorem na pražské Akademii, kde založil svou speciální sochařskou školu a v letech 1948-50 zastával funkci rektora. Získal řadu ocenění a vyznamenání.