Aukční a komisní prodej, nákup za hotové, expertizy, poradenství, budování sbírek
english
česky

galerie Pictura

galerie pictura
Slavíček Jan (1900 - 1970) Kunčice u Ondřejova, 1938
Evidenční číslo: EC-8170
Technika a rozměr:
tuš, papír
s.p.: 35 x 48 cm
Značeno:
značeno vpravo dole: Jan Slavíček 1938 Kunčice u Ondřejova
Prodejní cena: 12.200 Kč
Informace o autorovi:
Studoval u více pedagogů na pražské Akademii (Preisler, Nechleba, Švabinský a zejména O. Nejedlý). Počátky jeho tvorby jsou tvořeny pod vlivem jeho otce Antonína, slavného krajináře. Rané dílo je poté ovlivněno Nejedlého vlivem. Po studiu ještě znova se spolužákem J. Hubáčkem navštívil Francii a Alžír (1927). Další cesta (1931) do Holandska ovlivnila jeho tvorbu. Ve své tvorbě manifestoval zalíbení, které nalezl v zátiších starých holandských mistrů. V tvorbě krajinářské se od vlivu otce (Antonín Slavíček) vymanil díky O. Nejedlému, později byla jeho tvorba ještě modernější.